Mastermind consulting

  • The consultants of Mastermind are not satisfied until the work is finished. Achieve results in as few steps as possible for your organization. That is the passion of every Mastermind consultant.

    Read more +

    The passion of the Mastermind Consultants

We help you define your strategy and join you in the responsibility to actually implement this strategy.

Read more +

At Mastermind we have experienced programme and project managers with a pragmatic en result-oriented attitude.

Read more +

Mastermind helps your project in becoming successful by professionally implementing a change in behavior and way of working

Read more +

Selection pension provider

De afgelopen jaren heeft Mastermind diverse pensioenfondsen begeleid bij het selecteren van een nieuwe pensioenuitvoerder en/of het uitvoeren van de transitie van de latende pensioenuitvoerder naar de nieuwe pensioenuitvoerder. In onderstaande klantcase wordt een samenvatting gegeven van verschillende opdrachten. Ook in 2017 voert Mastermind diverse soortgelijke opdrachten uit voor pensioenfondsen.

Masterclass Wendbaarheid

Onlangs ontmoetten verschillende klanten en relaties uit de financiële sector elkaar op onze Masterclass Wendbaarheid. Een inspirerende Masterclass die handvatten bood voor concrete stappen en situaties. De deelnemers luisterden naar een presentatie van Christine Boland, gingen met elkaar in gesprek en volgden verschillende workshops rondom het thema van de avond.  Hoe stuur je een zelfsturend team? Durf jij fouten te maken in een omgeving die daar niet voor openstaat? Of, wat zoekt de volgende generatie nu echt in een werkgever? En wat kun je doen om te versnellen? In de workshops werd op een interactieve manier gezocht naar antwoorden op deze vragen.

Business implementation innovation programm - ABN AMRO

Binnen ABN AMRO Bank NV zijn wij verantwoordelijk voor de Business Implementatie van diverse tools die moeten leiden tot hogere productiviteit en kostenverlaging. Door de inzet van innovatieve tools vergt deze implementatie een echte gedragsverandering, zoals kennisdeling in plaats van kennis is macht en het geven van een stem aan medewerkers van ieder niveau. Het is onze taak om zowel medewerkers als managers te helpen om zich deze nieuwe werkwijze eigen te maken. Op deze manier wil ABN AMRO het volle potentieel benutten van haar netwerk en ook in de toekomst een aantrekkelijke werkgever zijn.


To-Top Mastermind