Blog
Marco Robben
By Marco Robben
5 years ago | comments

Demografische ontwikkelingen

Blog post | Management test Demografische ontwikkelingen

 • Demografische ontwikkelingen kennen vele aspecten en stellen nieuwe eisen aan organisaties en mensen:
 • Vergrijzing waardoor met minder mensen meer gedaan moet worden
 • Hoog tempo van veranderingen waardoor mensen en organisaties zich steeds sneller en vaker moeten aanpassen

 • Langer doorwerken waardoor medewerkers tot op hogere leeftijd werken
 • Nieuwe generaties van medewerkers die anders denken en leren
 • Samenwerking in teams over de grenzen van de eigen organisatie heen
 • Eigen verantwoordelijkheid van medewerkers om zichzelf continu te ontwikkelen
 • Toenemend beroep op HR-afdelingen en HR-professionals om de business effectief te ondersteunen in het sneller en beter werven, ontwikkelen en benutten van het menselijk potentieel

Gevolgen voor maatschappij en organisaties

Behalve impact op werknemers hebben demografische ontwikkelingen ook grote financiële gevolgen voor maatschappij en organisaties. Het aantal werkenden dat de AOW uitkeringen voor een groeiende groep ouderen moet opbrengen, daalt nog 20 tot 30 jaar. Onze oudedagsvoorziening is niet op deze situatie berekend en zal dan ook nog grote gevolgen gaan hebben voor ondernemingen en onze economie. De kans bestaat zelfs dat een groot aantal ondernemingen deze maatschappelijk vernandering niet eens zal overleven. 

Impact op uw organisatie

Dat demografische ontwikkelingen enorme kosten met zich meebrengen, is inmiddels wel algemeen aanvaard. Maar weet u hoe hoog deze kosten voor uw organisatie zullen uitpakken? En nog belangrijker, wat u eraan kunt doen om deze kosten te beheersen?

Om het antwoord op deze vragen te krijgen, zult u voor uw organisatie een analyse moeten maken van de impact van de  veranderingen in de volgende parameters:

 • Pensioeningangsleeftijd
 • Ziekteverzuim
 • Productiviteit
 • Loonontwikkeling
 • Vervanging van medewerkers
 • Uitstroom van medewerkers

Afhankelijk van de ondernemingsstructuur en de hoogte van de parameters kunnen de extra kosten van demografische ontwikkelingen tussen de 100.000 en 350.000 euro per medewerker bedragen. Met een speciaal ontwikkelde demografiescan kunnen wij specifiek voor uw organisatie doorrekenen welke extra kosten demografische ontwikkelingen voor uw organisatie met zich mee brengen. Zodat u tijdig maatregelen kunt treffen om deze kosten te beheersen.

AnyLife demografiescan

Het uitgangspunt bij de AnyLife demografiescan is het personeelsbestand en de structuur van uw organisatie. De parameters die in de scan gebruikt worden zijn altijd gebaseerd op cijfermateriaal afkomstig van uw organisatie en worden bij de start van de analyse vastgelegd. Met speciale analysesoftware maken wij vervolgens een simulatie van de kostenontwikkeling op korte, middellange en lange termijn.

Aan de hand van de berekeningen laten wij vervolgens zien wat u zou kunnen doen om de toekomstige situatie te verbeteren en de kosten te beheersen. U moet dan denken aan maatregelen op het gebied van vitaliteitsmanagement, talentmanagement en/of vermogensopbouw voor flexibele pensionering.

Latest posts by Marco Robben

blog comments powered by DisqusMeer weten? Neem dan contact op met Marco Robben:

 • Email marco.robben [at] mastermind [dot] eu
 • Phone +310652027366

To-Top Mastermind