Case Studies
Marscha Corzilius
By Marscha Corzilius
1 year ago | comments

Business implementatie groot innovatie traject – ABN AMRO

Case Study | Business implementatie

De opdracht

Binnen ABN AMRO Bank NV waren wij verantwoordelijk voor de Business Implementatie van diverse tools die moeten leiden tot hogere productiviteit en kostenverlaging. Door de inzet van innovatieve tools vergt deze implementatie een echte gedragsverandering, zoals kennisdeling in plaats van kennis is macht en het geven van een stem aan medewerkers van ieder niveau. Het is onze taak om zowel medewerkers als managers te helpen om zich deze nieuwe werkwijze eigen te maken. Op deze manier wil ABN AMRO het volle potentieel benutten van haar netwerk en ook in de toekomst een aantrekkelijke werkgever zijn.

Onze aanpak

De implementatie aanpak is gestoeld op een adaptief model, waarbij we eerst focus hebben gelegd op het enthousiasmeren en begeleiden van de ‘early adopters’. We hebben in een aantal pilots getoetst wat medewerkers zelf ervaren als de grootste toegevoegde waarde voor hun dagelijkse werk, om daarop de implementatiemiddelen te baseren.

Door te zorgen voor relevante content en een duidelijke focus op deze toegevoegde waarde, vertalen we de introductie van een nieuw systeem naar het realiseren van het gewenste doel.

De hulpmiddelen zijn via online handleidingen, filmpjes en een implementatieteam aangeboden aan alle medewerkers. Daarnaast hebben we op ludieke wijze gezorgd voor aandacht bij de livegang en tijdens de eerste maanden van de uitrol, zodat het niemand is ontgaan. Op managementniveau bieden we ondersteuning bij het maken van een lokaal implementatieplan en begeleiding op hun voorbeeldrol in deze verandering.

 Het resultaat

  • Een grote campagne die op onconventionele wijze en met inzet van Raad van Bestuur leden, heeft gezorgd voor de juiste aandacht.
  • Fysieke hulpmiddelen om aandacht op het nieuwe systeem te vestigen (‘Connections’ Balies, stickers, liftposters).
  • Een grote set aan handleidingen en (ludieke) filmpjes, zowel functioneel als om uitleg te geven over de aanleiding en noodzaak van de verandering.
  • Een plan van aanpak per business line en land, met toegewijde ondersteuning vanuit het projectteam.
  • Diverse workshops/presentaties om mensen mee te nemen in de verandering en uitleg te geven over de toepassing van het systeem.
  • Uitfasering/migratie van een aantal oude systemen naar de nieuwe omgeving.

Mastermind referentie

Marscha Corzilius, Consultant – 06 2421 7330
Thijs Boogert, Consultant – 06 1151 7374

Latest posts by Marscha Corzilius

blog comments powered by DisqusMarscha Corzilius

Marscha Corzilius

Business Consultant

Meer weten? Neem dan contact op met Marscha Corzilius:

  • Email marscha.corzilius [at] mastermind [dot] eu
  • Phone +31624217330

To-Top Mastermind