Case Studies
Kim Cramer
By Kim Cramer
8 months ago | comments

Selectie pensioenuitvoerder

Case Study | Pensioen

De afgelopen jaren heeft Mastermind diverse pensioenfondsen begeleid bij het selecteren van een nieuwe pensioenuitvoerder en/of het uitvoeren van de transitie van de latende pensioenuitvoerder naar de nieuwe pensioenuitvoerder. In onderstaande klantcase wordt een samenvatting gegeven van verschillende opdrachten. Ook in 2018 voert Mastermind diverse soortgelijke opdrachten uit voor pensioenfondsen.

De opdracht

Het begeleiden van bedrijfstakpensioenfondsen van de latende pensioenuitvoerder naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit traject is op te delen in verschillende fases. In de eerste fase wordt de nieuwe uitvoerder geselecteerd door middel van een selectieprocedure. In de tweede fase wordt de uitvoering van de transitie in samenwerking met het pensioenfondsbestuur gecoördineerd. Tijdens het gehele proces fungeert Mastermind als transitie adviseur voor het pensioenfonds, waarbij advies gegeven wordt over het verloop van de transitie en op handen zijnde uitdagingen. De trajecten hebben een gemiddelde doorlooptijd van 16 maanden.

De feiten

Type organisaties: (Bedrijfstak)pensioenfondsen

Aantal deelnemers: tussen de 70.000 en 1.000.000

Onze aanpak

Transitie trajecten zijn voor pensioenfondsbesturen complex en risicovol. Door onze brede kennis en ervaring met het uitvoeren van transities kennen wij het klappen van de zweep, waardoor het complexe traject door ons vertaald wordt naar een behapbaar en gestructureerd proces. Daarnaast kunnen wij de pensioenfondsbesturen tijdig adviseren en informeren over diverse zaken, zoals veel voorkomende risico’s en bijbehorende beheering.

Voor het selecteren van een nieuwe pensioenuitvoerder wordt een fonds specifiek plan van aanpak opgesteld, gebaseerd op de guidance voor uitbesteding van De Nederlandsche Bank (DNB). Het selectieproces valt globaal uiteen in de volgende stappen:

 • Vaststellen van selectie criteria voor de nieuwe pensioenuitvoerder;
 • Opstellen en beoordelen van het Request for Information (RFI);
 • Opstellen en beoordelen van het Request for Proposal (RfP);
 • Site visits bij de potentiele nieuwe pensioenuitvoerders;
 • Selectie van de nieuwe uitvoerder en voeren van exclusieve onderhandelingen.

Zodra het pensioenfondsbestuur een nieuwe uitvoerder geselecteerd heeft start de tweede fase: het coördineren van de transitie. In deze fase bereiden we besturen voor op wat komen gaat en sturen we veelal, namens het bestuur, de transitie gerelateerde projecten bij zowel de latende als de nieuwe pensioenuitvoerder aan. Voor het pensioenfonds is het behartigen van de belangen van deelnemers en werkgevers in een transitie essentieel, in onze coördinatie staat dit dan ook centraal.

Bij een groot project als een transitie is het belangrijk om alle activiteiten zorgvuldig af te stemmen, voor te bereiden en uit te voeren. Bij het coördineren van de transitie ligt daarom de nadruk op het tijdig, volledig en juist (actuele stand) overdragen van de pensioenadministratie. Dit doen we door (een continue) aansluiting van de projecten bij beide uitvoerders te faciliteren en vervolgens strak te sturen op de uitvoering van de gemaakte transitie afspraken.

Issues of escalaties die in de uitvoering van de projecten ontstaan worden door ons adequaat opgepakt, zodat de transitie uitvoering van de transitie zo min mogelijk vertraging op loopt en het bestuur ontzorgd wordt. Daarom ondersteunen wij u ook met het uitvoeren van het risicomanagement, het identificeren van de beheersmaatregelen en het opstellen van eventuele fall back scenario’s. Op deze wijze bent u ‘in control’ van de transitie.

Het resultaat

 • Op een gecontroleerde en objectieve wijze uitvoeren van het selectieproces voor een nieuwe pensioenuitvoerder, conform de eisen van de toezichthouder
 • Op een gecontroleerde wijze uitgevoerde transitie van de latende naar de nieuwe uitvoerders;
 • De transitie naar de nieuwe pensioenuitvoerders is binnen de gestelde deadline uitgevoerd;
 • De transitie naar de nieuwe pensioenuitvoerders is uitgevoerd met minimale discussies tussen de latende en de nieuwe uitvoerders;
 • Ontzorgen van het pensioenfondsbestuur

Latest posts by Kim Cramer

blog comments powered by DisqusKim Cramer

Kim Cramer

Business Consultant

Meer weten? Neem dan contact op met Kim Cramer:

 • Email kim.cramer [at] mastermind [dot] eu
 • Phone +31621876237

To-Top Mastermind