Case Studies
Emma Engbers
By Emma Engbers
1 year ago | comments

Business implementatie groot social collaboration platform

Case Study | Change Management

De opdracht

Een grootbank gaf aan Mastermind de opdracht een nieuw social collaboration platform te implementeren. Het implementeren van dit platform betekende niet alleen een nieuwe tool maar een compleet nieuwe manier van werken. Van ‘kennis is macht’ naar kennis delen en van top-down naar een stem voor iedere medewerker. Het was onze taak om zowel medewerker als hoger management te helpen deze nieuwe cultuur en werkwijze eigen te maken.

Onze aanpak

Onze aanpak is gebaseerd op een adaptief model waarbij we starten met het enthousiasmeren en begeleiden van ‘early adopters’. Door middel van pilots toetsen we wat de medewerkers als pluspunten ervaren binnen de gevraagde verandering. Op basis van deze resultaten creëren we vervolgens de implementatiemiddelen. Bij de daadwerkelijke uitrol zorgen we voor veel aandacht. Dit doen we onder andere door middel van gamification elementen en sprekende interne campagnes. Ook op managementniveau ondersteunen en begeleiden we hen in de essentiële voorbeeldrol die deze verandering mogelijk maakt.

Het resultaat

Een bovengemiddeld snelle adoptie van het nieuwe platform. Bij vergelijkbare organisaties duurt dezelfde adoptie 4 tot 10 jaar. In 1 jaar tijd zorgden we voor:

• 15-20% actieve content contributors;
• Een stijging van het aantal unieke bezoekers per week naar 75-80%;
• Het afsluiten van oude systemen en hierdoor kostenbesparing;
• tot 14% tijdsbesparing (1-5 uur per week) per medewerker.

Latest posts by Emma Engbers

blog comments powered by DisqusMeer weten? Neem dan contact op met Emma Engbers:

  • Email emma.engbers [at] mastermind [dot] eu
  • Phone 6 5267 0070

To-Top Mastermind