Advies

Wilt u uw doelstellingen vertalen naar concreet uitvoerbare acties? Mastermind helpt u daarbij. Wij helpen u uw strategie te concretiseren en nemen samen met u de verantwoordelijkheid om deze strategie daadwerkelijk te implementeren.

Onze aanpak

In onze advies trajecten redeneren we van buiten (uw klant) naar binnen (uw organisatie). Hoewel elk advies maatwerk is, hanteren we vaak het Mastermind Strategie Implementatie Model voor strategische verandervraagstukken.
We starten met het vaststellen van uw visie. Vanuit deze visie wordt een programma van eisen opgesteld. Dit programma van eisen vormt het uitgangspunt en anker voor de blauwdruk van uw organisatie: de uiteindelijke doelsituatie.
Als we de doelsituatie vergelijken met de huidige situatie, komen we tot de migratie strategie. Dat is de start van de daadwerkelijke executie van het strategische veranderprogramma.

Waarom Mastermind anders is

Wij zijn geen “handboek-veranderaars” die alleen een adviesrapport opleveren. Wij gaan er vanuit dat onze adviezen ook daadwerkelijk tot uitvoering gebracht worden en wij schrijven onze adviezen met grote aandacht voor realiteit, haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Daarnaast kunnen onze programma-, project- en implementatiemanagers het adviesplan ook voor u uitvoeren.


To-Top Mastermind