Business Implementatie

Staat u voor een grote verandering? Weet u waar u heen wilt, maar worstelt u met de vraag hoe u dat kunt realiseren? Mastermind helpt u om plannen te vertalen naar echte verandering op de vloer.

Mastermind maakt projecten succesvol door op professionele wijze verandering in gedrag en werkwijze te implementeren. Dit doen wij door de schakel te vormen tussen de projectorganisatie en de gebruikers.

Onze aanpak

Onze aanpak sluit altijd aan bij de wens van de gebruikers waarbij de beoogde resultaten van het project worden gerealiseerd. De implementatie is pas geslaagd als medewerkers de verandering volledig adopteren.

In onze aanpak onderscheiden we vier stappen:

1.  Analyse: start met het vaststellen van meetbare veranderdoelstellingen. Bepaal het gewenste gedrag aan het einde van de verandering.

2.  Bepalen implementatie aanpak: bepalen wat het gat is tussen de huidige en de gewenste situatie en schrijven van een gedetailleerd implementatieplan om dit gat te dichten.

3.  Uitvoering: het in de praktijk brengen van het implementatieplan. Hierbij houden we goed in de gaten of de verandering loopt zoals voorzien en zo niet, dan sturen we meteen bij.

4.  Evaluatie: pas wanneer het ‘point of no return’ is bereikt gaan we naar de evaluatiefase. We stoppen dus niet tot we zeker weten dat de doelstellingen zijn bereikt.

Waarom Mastermind anders is

Wij maken de vertaalslag van een doel naar concrete stappen in de praktijk, zodat iedere doelgroep in beweging komt om het gewenste resultaat te behalen. Dit doen we door alle relevante partijen te betrekken en ze te bewegen tot verandering en het pakken van hun verantwoordelijkheid.

We blijven tijdens de uitvoering goed schakelen tussen de praktijk en het gestelde doel en stellen bij waar noodzakelijk. Met onze nuchtere mentaliteit stoppen wij niet bij het maken van een plan, maar staan met ‘de poten in de klei’ om voortdurend de plannen af te stemmen op de realiteit.

Concrete resultaten voor u:

  • Wij verhogen de return on investment doordat we de acceptatiegraad bij medewerkers verhogen en hiermee een echte gedragsverandering plaatsvindt.
  • Wij verhogen de medewerkerstevredenheid omdat we ze door de verandering(en) heen helpen.
  • Wij verkorten de doorlooptijd van veranderingen en leveren meetbare resultaten op.
  • Wij durven te zeggen dat 90% van onze verandertrajecten succesvol worden afgerond binnen gesteld(e) tijd en budget, terwijl de benchmark ligt op 30%.

To-Top Mastermind