Onze cultuur en visie

Ons motto is “Passie voor resultaat”. Deze passie voor resultaat vertaalt zich in een aantal kernwaarden die de basis vormen voor ons werk.

Masterminders laten zich dus kenmerken door hun Passie. We geven onze visie op uw vraagstuk en stellen een bijpassende oplossing voor op basis van onze jarenlange ervaring. Vervolgens zetten we met Passie de schouders eronder.

We zijn ook Ondernemend. Wij weten dat je meer nodig hebt dan talent om te slagen. Succes eist commitment: een Masterminder kenmerkt zich door zijn slagkracht en enthousiasme. Dit enthousiasme werkt óók door op uw medewerker.

Toekomstgericht werken betekent voor een Masterminder dat we aanwezige kennis binnen uw organisatie ontsluiten. We geven het vertrouwen om de verandering in te zetten. Samen werken we toe naar de stip op de muur: een tevreden klant.

Alle Masterminders bezitten Veranderkracht. We vragen door tot het echte probleem op tafel ligt. Onze aanpak activeert de betrokken medewerkers om resultaten meetbaar om te zetten in toegevoegde waarde.

Tot slot zijn we Down-to-earth bij Mastermind. We vieren graag onze successen met de klant en elkaar, maar nemen ook verantwoordelijkheid als het wat minder gaat en uitdagend wordt. Geen rapporten, maar resultaten!

Naast deze kernwaarden hanteren wij een aantal simpele basisprincipes waarmee we onze opdrachten uitvoeren:

•   Kennis is kracht: Wij kennen uw markt, dynamiek en stakeholders. We hebben diepgaande kennis van de actuele ontwikkelingen en wetgeving. We zijn daarmee een krachtige sparringpartner op uw specialisme.

•    Samen uit, samen thuis: Wij begrijpen de dagelijkse complexiteit waarbinnen u moet acteren. Wij identificeren ons sterk met uw doelstellingen en zorgen dat deze samen met u worden ingevuld. Uw succes is ons succes!

•    Meerdere wegen leiden naar Rome: Bij complexe veranderingen leidt onduidelijkheid over richting tot mislukking. Wij ontdekken en bewandelen alternatieve wegen wanneer zich blokkades voordoen.

•   Werken met prettige mensen: Onze persoonlijke stijl, humor en relativeringsvermogen maken het prettig om met Masterminders te werken en samen resultaten te behalen.

•    Geef niet op: Wij begrijpen dat soms het onmogelijke mogelijk gemaakt moet worden. Onze daadkracht en doorzettingsvermogen helpen dit te realiseren.

•    Op tijd weer naar huis: Wanneer het succes daar is, is het voor Mastermind tijd om te gaan. Geen onnodige nazorgtrajecten, maar overdragen en borgen. U en wij zijn daarmee klaar voor de volgende opdracht.

Heeft u een vraag, probleem of een ambitie? Neem dan contact met ons op:

  • Email info.nl [at] mastermind [dot] eu
  • Phone +31 (0)20 491 7710

To-Top Mastermind